24 Shares 4327 Views
peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

Článek
0 shares2375 views

Bude z Elle nově DaniElle, kdo koupí Zentivu aneb souhrn 16. týdne

Libor Akrman, Veronika Kudrnová - 21. dubna 2018

Jak moc se změní čínské aktivity v Česku příchodem CITIC, proč má na Čínu spadeno Dr. Max, kolik už stojí hypotéky, která akvizice aspiruje na kauf roku, bude místo časopisu…

Článek
115 shares70825 views1

Američané se stěhují do karavanů. Rezignují na konzumní americký sen

František Novák - 20. dubna 2018

Tisíce Američanů žijí v obytných autech a karavanech. Ceny nemovitostí jsou v některých městech tak vysoké, že lidem ani nic jiného nezbývá. Na nový trend reaguje i řada zaměstnavatelů.

Komentář
72 shares4448 views

Češi jsou eurooptimisté bez parádní disciplíny v EU

Zdeněk Kudrna - 19. dubna 2018

Češi jsou zároveň největšími eurooptimisty i největšími euroskeptiky v Evropské unii. Zatímco v otázce shody 500 milionů Evropanů jsme největšími eurooptimisty, v otázce fungování 50 tisíc eurokratů v Bruselu jsme…

Fondy kvalifikovaných investorů: přínos ekonomice, nebo trik na nižší daně?

Investiční fondy pro kvalifikované investory, které nejsou na burze aktivní, pravděpodobně přijdou o možnost ušetřit miliony korun na dani z příjmů. Proč je to špatně, vysvětlují ve svém komentáři Vladimíra Knoblochová, partnerka advokátní kanceláře DBK Partners, a Tomáš Hlaváček, partner TH TAX.

Poslední dobou začali i politici více mluvit o nástroji, který dříve znali jen odborníci, a to o fondech kvalifikovaných investorů.

Bohužel se o nich mluví jako o nástroji, pomocí něhož se někteří vyhýbají daňové povinnosti, protože pro tyto fondy platí jen pětiprocentní sazba (zatímco pro ostatní právnické osoby je to 19 procent).

Je to opravdu tak, nebo je situace složitější a fondy mají svůj rozumný význam? A co se s tím dá dělat?

Co jsou fondy kvalifikovaných investorů?
Fondy kvalifikovaných investorů jsou právnické osoby, které sdružují prostředky od vkladatelů a investují do různých aktiv. Kvalifikovaný investor je ten, jenž učiní prohlášení, že si je vědom rizik s investováním spojených, a investuje částku minimálně 125 tisíc eur, v některých případech jen 1 milion korun. To je velký rozdíl oproti fondům dostupným veřejnosti, které musí dodržovat například pravidla diverzifikace majetku, zatímco FKI může držet třeba jen jediné aktivum.

Nižší zdanění

Nejprve si řekněme, co to vlastně fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou (základní informace viz box vpravo).

Podobně jako další investiční fondy, i FKI mají ze zákona velmi nízké zdanění: pětiprocentní sazbu daně z příjmů právnických osob, což je o dost méně, než kolik na daních z příjmu platí ostatní právnické osoby.

Smyslem této daňové podpory je připravit pro investory takovou investiční platformu, která v důsledku má stejné nebo obdobné daňové zatížení, jako kdyby investoři investovali do podkladových instrumentů přímo.

Výhodný nástroj pro firmy

Češi a investování v roce 2017

Z makroekonomického hlediska se investice přímo či nepřímo podílejí na podpoře podnikání: investované prostředky například do akcií nebo dluhopisů dávají jejich emitentům prostředky na rozvoj jejich činnosti.

Lze tedy konstatovat, že FKI a jiné subjekty kolektivního investování usnadňují společnostem, firmám, aby našly věřitele a investory.

Rozvoj podnikání těchto společností se pak promítá do makroekonomických ukazatelů včetně HDP, k čemuž fondy kolektivního investování svojí existencí a činností napomáhají.

FKI pro daňovou optimalizaci?

Z pohledu státu je pozitivní i výběr daní. Státy si zde dokonce daňově konkurují, aby byly fondy umístěny právě k nim. Typickým příkladem je Lucembursko.

Jen zároveň dodáváme, že kromě sazby daní tu hraje významnou roli i kvalita právního prostředí.

Na druhé straně se v poslední době FKI staly poměrně rozšířeným způsobem optimalizace daňové zátěže pro investice jednoho investora nebo malé uzavřené skupiny investorů, nejčastěji v oblasti obchodu s nemovitostmi a developmentu.

V podobných případech je pak obtížné v dané investiční struktuře nalézt prvek „kolektivního“ investování. Takové struktury samozřejmě žádný pozitivní efekt do ekonomiky nepřinášejí, pouze využitím FKI snižují vlastní daňové zatížení.

Trio variant

Z výše uvedeného se nám rýsují tři možnosti, jak s FKI naložit: superpodporovat, úplně přestat podporovat nebo najít kompromisní řešení.

1. Při první variantě bychom je mohli vnímat jako skvělý přínos ekonomice a od daně je zcela osvobodit či dát sazbu velmi blízkou nule. Míra zneužívání s vyšší úsporou však pravděpodobně ještě poroste.

Kromě toho stávající režim umožňuje FKI aplikovat výhody mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění, protože FKI jsou poplatníky české daně z příjmů.

V případě, že by FKI byly od daně zcela osvobozené, tyto výhody by ztratily a v případě investic mimo území České republiky by jejich příjmy mohly být zatíženy vyššími zahraničními srážkovými daněmi.

2. Druhá varianta, tedy zdanění fondů jako jakékoliv jiné právnické osoby, by se bezpochyby negativně promítla do celého sektoru kolektivního investování v České republice.

Investoři do fondů, jejichž čistý výnos je přímo ovlivněn daňovým zatížením daného fondu, mají možnost relativně rychle změnit správce svých investic a české FKI by jen obtížně konkurovaly obdobným zahraničním fondům, které často žádnému zdanění nepodléhají. Stát by přišel o daňové výnosy, ale také by se v ČR ztratila poměrně kvalifikovaná pracovní místa ve správě těchto fondů.

3. Varianty jedna a dvě se nám nezdají rozumné. Zůstává tedy třetí: ponechat FKI zvýhodněnou daňovou sazbu – a je již politickým či ekonomickým rozhodnutím, zda to má být zrovna pět procent, nebo raději o procento více či méně.

Škoda regulace

Fondy kvalifikovaných investorů, podobně jako další formy kolektivního investování, mají v ekonomice svou důležitou a pozitivní roli.

Umožňují zejména menším skupinám lidí alokovat prostředky účelně a bez části objemné regulace a administrativy, kterým se nelze u běžných investičních fondů vyhnout.

Proto by byla velká škoda s novou regulací vylít s vaničkou i dítě…

 

Spoluautorem článku je Tomáš Hlaváček, partner TH TAX.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Mohlo by vás také zajímat

Článek
0 shares2375 views

Bude z Elle nově DaniElle, kdo koupí Zentivu aneb souhrn 16. týdne

Libor Akrman, Veronika Kudrnová - 21. dubna 2018

Jak moc se změní čínské aktivity v Česku příchodem CITIC, proč má na Čínu spadeno Dr. Max, kolik už stojí hypotéky, která akvizice aspiruje na kauf roku, bude místo časopisu…

Článek
115 shares70825 views1

Američané se stěhují do karavanů. Rezignují na konzumní americký sen

František Novák - 20. dubna 2018

Tisíce Američanů žijí v obytných autech a karavanech. Ceny nemovitostí jsou v některých městech tak vysoké, že lidem ani nic jiného nezbývá. Na nový trend reaguje i řada zaměstnavatelů.

Komentář
72 shares4448 views

Češi jsou eurooptimisté bez parádní disciplíny v EU

Zdeněk Kudrna - 19. dubna 2018

Češi jsou zároveň největšími eurooptimisty i největšími euroskeptiky v Evropské unii. Zatímco v otázce shody 500 milionů Evropanů jsme největšími eurooptimisty, v otázce fungování 50 tisíc eurokratů v Bruselu jsme…