0 Shares 33945 Views 2 Comments
peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

Článek
0 shares2375 views

Bude z Elle nově DaniElle, kdo koupí Zentivu aneb souhrn 16. týdne

Libor Akrman, Veronika Kudrnová - 21. dubna 2018

Jak moc se změní čínské aktivity v Česku příchodem CITIC, proč má na Čínu spadeno Dr. Max, kolik už stojí hypotéky, která akvizice aspiruje na kauf roku, bude místo časopisu…

Článek
115 shares70825 views1

Američané se stěhují do karavanů. Rezignují na konzumní americký sen

František Novák - 20. dubna 2018

Tisíce Američanů žijí v obytných autech a karavanech. Ceny nemovitostí jsou v některých městech tak vysoké, že lidem ani nic jiného nezbývá. Na nový trend reaguje i řada zaměstnavatelů.

Komentář
72 shares4448 views

Češi jsou eurooptimisté bez parádní disciplíny v EU

Zdeněk Kudrna - 19. dubna 2018

Češi jsou zároveň největšími eurooptimisty i největšími euroskeptiky v Evropské unii. Zatímco v otázce shody 500 milionů Evropanů jsme největšími eurooptimisty, v otázce fungování 50 tisíc eurokratů v Bruselu jsme…

Veleúspěšný český startup Socialbakers. Jak je na tom po finanční stránce?

Velmi rychlý růst na úkor hospodářských výsledků. I tak by se dalo charakterizovat hospodaření českého startupu Socialbakers. Vždyť kumulovaná ztráta za posledních pět let (do roku 2016) je výrazně nad půl miliardou korun. Podívali jsme se na tento podnikatelský subjekt z hlediska finanční analýzy.

Socialbakers je původem česká společnost, jež vznikla v roce 2009 pod názvem Candytech a založili ji Jan Řežáb, Martin Homolka, Lukáš Maixner a Jiří Voves. Po devíti letech je považována za jeden z nejúspěšnějších českých startupů, který prorazil i ve světě.

Společnost Socialbakers se primárně zabývá analýzou sociálních sítí (například Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn). Jejími zákazníky jsou společnosti, kterým tyto analýzy umožňují monitorovat, jak se mluví/píše o jejich produktech a značkách či reakce na jejich novinky a podobně.

Zároveň slouží jako portál nabízející široké spektrum dat a analytických informací ze sociálních sítí pro marketingové experty a agentury.

Zajímavostí je, že projekt pro analýzu sociálních sítí se původně jmenoval Facebakers a zaměřoval se pouze na Facebook, ale po stížnostech Facebooku na název se přejmenoval na Socialbakers a začal analyzovat data i z ostatních sociálních sítí.

Miliardová hodnota

V současnosti je hodnota firmy na úrovni čtyř miliard korun. Počet zákazníků se pomalu blíží třem tisícovkám, přičemž mezi ně patří významné nadnárodní společnosti jako například ING Bank, Desigual, Nestlé, Toyota nebo Jägermeister. Socialbakers má přes 300 zaměstnanců ve 13 kancelářích po celém světě.

Jan Řežáb, asi nejviditelnější tvář společnosti, byl dokonce magazínem Forbes zařazen do prestižního výběru osobností světa byznysu s názvem 30 pod 30.

Díky byznys modelu dokázali Socialbakers přesvědčit investory, kteří do expanze firmy nalili několik desítek milionů dolarů. A to i přes to, že firma je dlouhodobě ztrátová.

Jak je na tom tedy tento startup po finanční stránce?

Tržby zpomalují

Vývoj společnosti Socialbakers je velmi rychlý, když veškeré investice jsou namířeny do globálního růstu firmy. Vysoké tempo růstu se firma snažila udržet i předloni (kdy zveřejnila poslední finanční výkazy, pozn. red.). To ji v předchozích letech umístilo mezi 250 nejrychleji rostoucích evropských společností dle Financial Times.

V dubnu 2017 byl z funkce předsedy představenstva odvolán Robert Lang a následně v červnu 2017 byl do čela představenstva jmenován Yuval ben Ithzak. Jan Řežáb přešel do funkce předsedy dozorčí rady Socialbakers.

Z výkazovky je na první pohled patrný značný meziroční růst tržeb společnosti. Ten však každoročně zpomaluje tempo. Zatímco v roce 2014 tržby vzrostly o více než 68 procent oproti roku 2013, v roce 2015 už toto tempo dosáhlo růstu 44 procent. V roce 2016 pak tržby vzrostly „jen“ o 21,8 procenta.


GRAF: Vývoj tržeb a zisku Socialbakers
Od roku 2013 do roku 2016, údaje jsou v mil. korun.

Zdroj: výroční zprávy Socialbakers


Pozitivní je také každoroční růst přidané hodnoty společnosti. Na druhou stranu ale také výrazně rostou osobní náklady společnosti, které každoročně převyšují přidanou hodnotu. Kvůli tomu je EBITDA společnosti každoročně záporná.

Stále ve ztrátě

Finanční výsledek hospodaření dosahuje vzhledem k ostatním položkám zanedbatelných hodnot, proto je i výsledek hospodaření před zdaněním záporný. Socialbakers je tak od roku 2013 stále ve ztrátě.

Jedná se navíc o poměrně vysoké hodnoty a tato ztráta se samozřejmě kumuluje v rozvaze, což vede k faktickému snižování vlastních zdrojů.


TABULKA: Vývoj konsolidovaných výsledků hospodaření společnosti Socialbakers
Od roku 2013 do roku 2016, údaje jsou v tisících korun.

Zdroj: konsolidované výkazy Socialbakers


Za rok 2016 společnost uvádí, že k navýšení ztráty oproti předešlému roku došlo vlivem investic do vývoje a redesignu produktů.

Socialbakers však také údajně investovala do zlepšení interních procesů, což by mělo mít vliv na snížení ztráty za rok 2017. Za něj ale ještě výsledky nezveřejnila.

Oběžný majetek převládá

Socialbakers dle svých konsolidovaných výkazů od roku 2013 výrazně zvýšila svoji bilanční sumu. Celkově o více než 650 procent z 58,4 milionu na 383,2 milionu korun.

Drtivou většinu tohoto majetku tvoří oběžná aktiva (na konci roku 2016 to bylo 94,4 procenta). Většinu tohoto majetku pak tvoří peněžní prostředky (přes 57 procent na konci 2016) a krátkodobé pohledávky (39 procent na konci 2016).

Dlouhodobý majetek společnosti tvoří jen velmi malou část, a navíc od nárůstu v roce 2014 klesá. Vlastní kapitál společnosti byl v roce 2013 záporný. Už v tomto roce totiž evidovala neuhrazenou ztrátu z minulých let ve výši –90,1 milionu korun. V roce 2014 ale přišlo výrazné navýšení položky kapitálové fondy (o více než 400 procent), respektive položky ážio.


TABULKA: Vývoj konsolidované rozvahy společnosti Socialbakers
Od roku 2013 do roku 2016, údaje jsou v tisících korun.

Zdroj: konsolidované výkazy Socialbakers


Ážio vzniká při založení obchodní korporace, případně při zvyšování základního kapitálu v případě, že se obchodní korporace rozhodne pro upisování nových akcií (či vkladů). Ážio představuje rozdíl mezi částkou, za kterou jsou akcie/podíl vydávány (emisní kurz), a jmenovitou hodnotou akcie nebo podílu na základním kapitálu.

Od roku 2014 se drží výše kapitálových fondů na úrovni 620,4 milionu korun. Vzhledem k výsledku hospodaření se však zvyšuje neuhrazená ztráta minulých let a vlastní kapitál tím pádem klesá. Na konci roku 2016 byl tak vlastní kapitál skupiny opět záporný ve výši –37,4 milionu korun.

Cizí zdroje společnosti také meziročně rostou, od roku 2013 však výrazně pomalejším tempem než bilanční suma skupiny. To se projevilo ve výrazném poklesu zadlužení skupiny (viz tabulka níže).

Sázka na budoucnost

Nejvýznamnější položku pasiv společnosti Socialbakers tvoří výnosy příštích období.

Výnosy příštích období jsou uskutečněné příjmy za výkony, jež budou poskytnuty v budoucnosti. Společnost totiž podniká v oblasti „software jako služba“ (SaaS – software as a service), kde je podle jejího vlastního tvrzení základem obchodního modelu fakturace za dodanou službu v převážné většině případů 12 měsíců dopředu.

Takto vybrané prostředky jsou poté zaúčtovány na straně výnosů v časovém období trvání smlouvy. Proto položka výnosů příštích období dosáhla ke konci roku 2016 celkově 314,7 milionu korun.

Socialbakers dle vlastního tvrzení vždy bez problémů dodala takto vyfakturované a uhrazené služby.


TABULKA: Vývoj konsolidovaných finančních ukazatelů
Od roku 2013 do roku 2016, údaje jsou v tisících korun.

Zdroj: konsolidované výkazy Socialbakers


Finanční páka společnosti dosahuje za rok 2016 záporných hodnot vzhledem k zápornému vlastnímu kapitálu. Zadluženost na druhou stranu od roku 2013 výrazně klesla a na konci roku 2016 byla jen něco málo přes 26 procent. To je dáno především vysokými výnosy příštích období (viz výše).

Velmi likvidní

Běžná i okamžitá likvidita značně přesahují doporučené hodnoty, což je dáno velmi vysokou úrovní peněžních prostředků společnosti. Ty tvořily na konci roku 2016 více než 54 procent aktiv.

Obrat aktiv označuje efektivnost využívání celkových aktiv. Tedy udává, kolikrát za rok se celková aktiva „obrátí“. Dle ekonomické teorie by měla tato hodnota dosahovat minimálně 1. To Socialbakers každoročně bezproblémově splňují.

Obrat pohledávek neboli doba splatnosti pohledávek udává, za jak dlouhou dobu (v průměru) zákazník zaplatí; tedy jak dlouho jsou v pohledávkách vázány finance.

Společnost eviduje poměrně vysokou položku pohledávek, proto je do analýzy zahrnut také tento ukazatel. Průměrná doba splatnosti pohledávek Socialbakers sice od roku 2013 vzrostla z 36,72 dne na 82,19 dne, stále jde ale o hodnotu nižší než 90 dnů, což je pozitivní.

Analýza rentability je vzhledem ke ztrátovosti společnosti uvedena jen pro doplnění, ve všech případech ale samozřejmě dosahuje záporných hodnot. Jedná se navíc o poměrně vysoké záporné hodnoty.

Ztrátová a bez majetku

Společnost Socialbakers je poměrně mladou společností, která od svého založení v roce 2009 výrazně roste a expanduje na mnoho zahraničních trhů. Což je vzhledem k jejímu zaměření pochopitelné.

I přes výrazný růst tržeb i bilanční sumy a expanzi je však společnost stále vysoce ztrátová. Na konci roku 2016 kumulovaná neuhrazená ztráta minulých let překročila 660 milionů korun, což se již začíná přibližovat dvojnásobku bilanční sumy společnosti.

Vlastní kapitál se tak opět propadl do záporných hodnot. Na druhou stranu cizí zdroje společnosti tvoří jen zhruba čtvrtinu bilanční sumy. Nejvýznamnější položkou pasiv jsou výnosy příštích období, které na konci roku 2016 přesáhly 314 milionů korun.

Společnost však nemá dle finančních výkazů ani mnoho reálného majetku. Drtivou většinu aktiv tvoří peněžní prostředky a pohledávky. To vede k nadměrně vysoké hodnotě ukazatelů likvidity.

Jako doporučení pro zlepšení finanční situace Socialbakers se nabízí efektivnější využívání velmi vysokých peněžních prostředků, například prostřednictvím vyšších investic. Ke snížení ztrátovosti by společnost potřebovala buď zvyšovat tržby, tedy získat více zákazníků, a/nebo snížit velmi vysoké osobní náklady.

2 Odpovědi

  1. Nebo přestat investovat do právníků aby mne připravili o ochrannou známku a doménu jen kvůli vlastní ješitnosti, chamtivosti a neschopnosti. Gamee.cz

    Odpovědět
Zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Mohlo by vás také zajímat

Článek
0 shares2375 views

Bude z Elle nově DaniElle, kdo koupí Zentivu aneb souhrn 16. týdne

Libor Akrman, Veronika Kudrnová - 21. dubna 2018

Jak moc se změní čínské aktivity v Česku příchodem CITIC, proč má na Čínu spadeno Dr. Max, kolik už stojí hypotéky, která akvizice aspiruje na kauf roku, bude místo časopisu…

Článek
115 shares70825 views1

Američané se stěhují do karavanů. Rezignují na konzumní americký sen

František Novák - 20. dubna 2018

Tisíce Američanů žijí v obytných autech a karavanech. Ceny nemovitostí jsou v některých městech tak vysoké, že lidem ani nic jiného nezbývá. Na nový trend reaguje i řada zaměstnavatelů.

Komentář
72 shares4448 views

Češi jsou eurooptimisté bez parádní disciplíny v EU

Zdeněk Kudrna - 19. dubna 2018

Češi jsou zároveň největšími eurooptimisty i největšími euroskeptiky v Evropské unii. Zatímco v otázce shody 500 milionů Evropanů jsme největšími eurooptimisty, v otázce fungování 50 tisíc eurokratů v Bruselu jsme…