peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Ján Lalka

Ján Lalka, Managing Director a zakladatel Surveilligence, má dlouholeté zkušenosti s vyšetřováním závažné hospodářské kriminality, řízení finančních rizik a podnikovými financemi. Pracoval pro mezinárodní banku na řízení tržních rizik a působil v privátní skupině rizikového kapitálu, kde se podílel na restrukturalizaci strojírenské společnosti. Od roku 2004 pracoval jako forenzní vyšetřovatel v oddělení forenzních služeb společnosti Deloitte a od roku 2008 ve forenzní agentuře Surveilligence. Vystudoval Žilinskou univerzitu a získal diplom z dvouletého postgraduálního studia Applied Economics and Econometrics na Academia Istropolitana Nova v Bratislavě. Je členem Association of Certified Fraud Examiners (jako jeden z mála specialistů v Čechách a na Slovensku je od roku 2006 certifikovaným vyšetřovatelem podvodů s titulem CFE - Certified Fraud Examiner), INSOL Europe, Council of International Investigators (CII) a Českého institutu interních auditorů (ČIIA). Ján je také členem správní rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka na VŠE v Praze.

KOMENTÁŘ
shares0 views

Proč končí tolik emitentů dluhopisů v insolvenci a tak brzy?

Ján Lalka - 11. října 2022

Začátkem října jsme v Surveilligence vydali novou studii k rizikovým podnikovým dluhopisům emitovaným v Česku v období od roku 2013 do září 2022. Podobně jako loni jsme se v ní zaměřili na insolvence…