peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluji souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů, a to e-mailové adresy, společnostem PEAK NEWS MEDIA, s.r.o., se sídlem Pod vinicí 314/9, Modřany, 143 00 Praha, IČ: 08343616, jakožto správci, a Ewing, s. r. o., se sídlem Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 49712331, jakožto zpracovateli, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. zasílání obchodních sdělení a nabízení výrobků a služeb prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoliv bezplatně odvolat e-mailem na newsletter@peak.cz (předmět „zrušit“ pro odvolání souhlasu, „změna“ pro změnu údajů). Osobní údaje jsou uchovávány v elektronické formě v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.