peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Zásady ochrany soukromí

Souhlas se zasláním exkluzivní studie HPE a IDC SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ ≠ SPRÁVA DAT. PROČ POTŘEBUJEME SPRÁVU DAT ZALOŽENOU NIKOLIV NA IZOLOVANÝCH ZDROJÍCH DAT?

 1. Přihlášením k zaslání studie je udělen souhlas společnosti PEAK NEWS MEDIA, s.r.o., IČ 08343616, se sídlem Pod vinicí 314/9, Modřany, 143 00 Praha 4, vedené u Městského soudu v Praze, spisová značka C 317321 (dále jen „Správce“), (i) aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala osobní údaj – emailovou adresu, (ii) k zasílání obchodních sdělení podle zák. č. 480/2004 Sb.
 2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zaslání studie a souvisejících obchodních sdělení navazujících na probíhající marketingovou digitální kampaň společnosti HPE P&S STO CERTA CZ Q421 Digital campaign. E-mailovou adresu je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
 3. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud doba nebude výslovně prodloužena.
 4. S výše uděleným zpracováním je odesláním tohoto dokumentu udělen výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to přímo kliknutím na odkaz uvedený v emailu potvrzujícím udělení souhlasu. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek výmaz zpracovávaných osobních údajů.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 6. Tímto je také udělen výslovný souhlas Správci k předání osobních údajů – emailových adres – společnosti HEWLETT-PACKARD s.r.o., se sídlem Za Brumlovkou 1559/5, Praha 4 PSČ 140 00, IČ: 170 48 851 za účelem:
  1. realizace marketingových aktivit jak jsou blíže specifikovány shora v čl. 2 tohoto Souhlasu
 7. Dle Nařízení má subjekt osobních údajů právo:
 • požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů, je-li to technicky proveditelné a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, v případě domnělého porušení práva podle Nařízení, a to v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.