72 Shares 10800 Views
peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

Analýza
0 shares3323 views

Veleúspěšný český start-up Socialbakers. Jak je na tom po finanční stránce?

Martin Sklenský - 22. února 2018

Velmi rychlý růst na úkor hospodářských výsledků. I tak by se dalo charakterizovat hospodaření českého start-upu Socialbakers. Vždyť kumulovaná ztráta za posledních 5 let (do roku 2016) je výrazně nad…

Komentář
73 shares25366 views

Lidl už přidává, ve Škodovce se licituje. Tlak na růst platů v Česku roste. Proč?

Jan Bureš - 22. února 2018

Při pohledu na úřady práce je jasně vidět, že jsme nikdy v historii neměli tolik neobsazených míst. I proto výrazně sílí tlaky na růst mezd. Jak se to projevuje v…

Článek
65 shares6772 views

Šok pro Švýcarsko. Je na šedém seznamu daňových rájů. Co to znamená?

František Novák - 21. února 2018

Švýcarsko bojuje s tím, aby nebylo označováno za daňový ráj. Evropská unie jej považuje za nedostatečně spolupracující zemi. Zatím alpské kantony zařadila na takzvaný šedý seznam států, které musí zapracovat…

Křetínského uhelný apetit nekončí. Dalším soustem EPH je německý Mehrum

Zatímco fotbalová Sparta Praha svému majiteli Danielu Křetínskému na hřišti příliš radost nedělá, jeho energetický holding EPH si vede dobře. V poslední době má za sebou několik strategických akvizic a může se opřít i o svoje slovenské plynárenské aktivity. V jakém stavu tedy je?

Energetický a průmyslový holding (EPH) kupuje německou společnost Kraftwerk Mehrum, která vlastní černouhelnou elektrárnu Mehrum. Prodejcem jsou společnosti Enercity a BS Energy.

Černouhelná elektrárna Mehrum se nachází přibližně 20 kilometrů na východ od Hannoveru. Její instalovaný výkon činí 750 megawattů (MW) a zaměstnává přibližně 120 lidí. Jen pro srovnání – instalovaný výkon největší české jaderné elektrárny v Temelíně je asi 2 000 MW.

EPH získá akcie společnosti prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Power Europe a následně převezme kontrolu nad elektrárnou.

Uhelná elektrárna Mehrum poblíž Hannoveru. Zdroj: Wikipedia.org

Nákupy nekončí

EPH zatím přesnou cenu akvizice nespecifikoval. Celá transakce ještě podléhá schválení německého antimonopolního úřadu, její dokončení se však očekává během října. Křetínský tak pokračuje v nákupech.

Zatím poslední velkou akvizicí EPH byla letos v červnu koupě dvou plynových elektráren ve Velké Británii za 318 milionů liber (asi 9,5 miliardy korun). Oba zdroje holding získal od energetické firmy Centrica. Tato akvizice byla součástí strategie EPH, která předpokládá navyšování výrobní kapacity ve Velké Británii, kde již EPH vlastní elektrárny Eggborough a Lynemouth.

Křetínský vlastní EPH prostřednictvím dvou společností – EP Investment a EP Investment II. Jeho efektivní podíl je 94 %, zbytek vlastní společnost ManCo, což je společnost manažerů EPH.

SCHÉMA: Vlastnická struktura EPH


EPH kupuje německou společnost Kraftwerk Mehrum prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Power Europe. Jedná se o jednu ze dvou hlavních dceřiných společností EPH, zaměřenou na produkci elektrické energie, těžbu hnědého uhlí, obnovitelné zdroje a obchodování.

V současnosti působí především v Německu, Itálii, Velké Británii a samozřejmě České republice a na Slovensku. Portfolio tohoto segmentu EPH tvoří jaderné, uhelné, vodní, větrné, solární i zemním plynem a biomasou poháněné elektrárny.

Kromě těchto aktivit je EP Power Europe také logistickou a obchodní společností.

Druhá noha je infrastrukturní

Druhou hlavní dceřinou společností EPH je společnost EP Infrastructure. Tato společnost zastřešuje segmenty přepravy zemního plynu, distribuce zemního plynu a elektrické energie, produkce tepla a elektrické energie či skladování zemního plynu.

Na začátku letošního roku koupilo 31 procent EP Infrastructure konsorcium globálních institucionálních investorů vedených a zastupovaných společností Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Zbylých 69 procent zůstává v držení EPH, které si rovněž zachovává manažerskou kontrolu nad EP Infrastructure.

Pojďme si tedy projít, kam všude se EPH pod Křetínského nadvládou rozkročil.

Segmenty EPH

1. Tranzit zemního plynu

Tento segment se zabývá přesunem zemního plynu od ukrajinských hranic na Slovensko a v opačném směru. K tomu EPH využívá společnost Eustream.

VÍCE K TÉMATU:

Omezí rusko-německý špunt slovenský plynový byznys EPH?

Čekají EPH na Slovensku problémy? Rozhodovat budou politici

Přeprava zemního plynu je pro EPH poměrně důležitým segmentem. Tvoří zhruba 15,5 procenta z celkových konsolidovaných tržeb. Tuto činnost však komplikují spory mezi Ruskem a Ukrajinou.

Komu patří Eustream?
Vlastníkem společnosti Eustream je od roku 2014 SPP Infrastructure, ve které drží EPH podíl 49 %. Zbylých 51 % vlastní Slovenský plynárenský priemysel, který 100% vlastní slovenská vláda. EPH vlastní 49% podíl prostřednictvím společnosti Slovak Gas Holding, jež spadá pod dceřinou společnost EP Infrastructure.

Nejvýznamnějším uživatelem (přepravcem) této sítě je přepravce plynu se sídlem v Rusku. Dalšími klienty jsou typicky evropské plynařské společnosti přepravující zemní plyn z Ruska a asijských nalezišť do Evropy.

Rusko také plánuje do budoucna přepravovat plyn do Evropy prostřednictvím plynovodu Nord Stream, který vede plyn z Ruska po dně Baltského moře do západní Evropy, především do Německa. S tím souvisí také nový projekt Nord Stream 2, jenž má přivést do Evropy dvojnásobek ruského plynu než dnes a zcela se vyhnout Ukrajině a Polsku.

2. Distribuce plynu a elektřiny

Segment distribuce plynu a elektřiny sestává z divizí pro distribuci elektrické energie, pro distribuci plynu a pro dodávku energií. Divize pro distribuci elektrické energie distribuuje elektrickou energii ve středoslovenském regionu.

Jde především o společnosti Stredoslovenská energetika, SPP – distribúcia, Stredoslovenská energetika – Distribúcia  a EP ENERGY TRADING. Ceny za distribuci jsou předmětem prověřování a schvalování ze strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

3. Skladování plynu

Aktuální kapacity segmentů EPH

Segment skladování plynu představují společnosti NAFTA a SPP Storage, které skladují zemní plyn v podzemních zásobnících. Tyto zásobníky se nacházejí ve dvou lokalitách v České republice a na Slovensku.

4. Teplárenství

Segment teplárenství vlastní a provozuje čtyři velkokapacitní elektrárny s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny v České republice (Elektrárny Opatovice, United Energy, Plzeňská energetika a Pražská teplárenská).

Spadá sem také Budapesti Erömü, což je výrobce tepla a elektřiny v maďarské metropoli o celkové kapacitě výroby tepla 1 170 MWth a elektřiny 406 MWe.

5. Výroba elektřiny

Tento segment tvoří především společnost EP Produzione a její dceřiné společnosti, společnost Ergosud, společnost Eggborough Holdco 2 a její dceřiné společnosti a společnost Slovenske elektrárne a její dceřiné společnosti (EPL).

Tento segment dále provozuje také tři elektrárny s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny v Maďarsku, které jsou představovány společností Budapesti Erömü Zrt. Segment výroby také vlastní a provozuje tři solární elektrárny a drží menšinový podíl v další solární elektrárně a většinový podíl na jedné větrné farmě v České republice.

Skupina rovněž provozuje dvě solární elektrárny a zařízení na výrobu bioplynu na Slovensku.

6. Těžba uhlí

Segment těžby uhlí, který představuje německá společnost Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (MIBRAG) produkuje hnědé uhlí, které dodává elektrárnám na základě dlouhodobých smluv o dodávkách. Dva nejvýznamnější zákazníci jsou elektrárny Lippendorf a Schkopau.

V roce 2016 podepsalo konsorcium tvořené EPH a jeho finančním partnerem PPF Investments Ltd. smlouvy o akvizici hnědouhelných aktiv v Sasku a Braniborsku od švédské společnosti Vattenfall.

Ta eviduje závazky a rezervy hlavně ve vztahu k rekultivaci a na vyřazování jednotlivých zařízení z provozu ve výši zhruba dvě miliardy eur, proti tomu získá EPH aktiva v hodnotě zhruba 3,4 miliardy eur.

7. Obchodování

Segment obchodování představují především společnosti EP Commodities, EP Cargo Deutschland, EP CARGO POLSKA, EP Coal Trading Polska a LokoTrain.

Tyto společnosti podnikají především v oblasti obchodování s komoditami (především s plynem, elektrickou energií a uhlím) a v oblasti zajišťování komplexních logistických řešení pro klienty segmentu.

8. Ostatní

Segment ostatní tvoří rozsahem menší aktivity. Nejvýznamnějšími společnostmi této oblasti jsou AISE a Mining Services and Engineering.


TABULKA: Detailní struktura tržeb EPH
Podle jednotlivých segmentů, za roky 2015 a 2016, finanční údaje jsou v mil. eur, procento udává podíl na celkových tržbách.

Zdroj: EPH, Comsense


Skokový růst před čtyřmi lety

Z finančních výkazů je patrné, že v roce 2013 došlo v EPH ke skokovému růstu. V tomto roce došlo k akvizici 49procentního podílu ve společnosti Slovenský plynárenský priemysel. Právě tím se EPH stal významným přepravcem ruského zemního plynu do EU.


TABULKA: Finanční situace EPH

Zdroj: EPH, Comsense


Dále proběhl odkup dvoupětinového podílu ve společnost NAFTA od skupiny E.ON. Dále EPH dokončil akvizici 49procentního podílu ve společnosti Stredoslovenská energetika či převzetí společnosti Helmstedter Revier.

Struktura dlouhodobého hmotného majetku EPH
Na konci roku 2016 činil objem celkových dlouhodobých aktiv 9,3 miliardy eur.
 

Od té doby došlo k mírnému poklesu majetku a na konci roku 2016 byl celkový konsolidovaný majetek skupiny EPH necelých 12 miliard eur.

Nejvýznamnější část majetku EPH, zhruba 70 procent, tvoří dlouhodobý hmotný majetek, který je využíván především k provozní činnosti společnosti. Více než polovinu dlouhodobého hmotného majetku EPH tvořily na konci roku 2016 plynovody (4 miliardy eur).

Co se týče krátkodobého majetku, nejvýznamnější položkou jsou peněžní prostředky EPH. Ty byla v roce 2015 ve výši 705,8 milionu eur, v roce 2016 vzrostly o zhruba 430 milionů eur na 1,136 miliardy eur.

EPH financuje své aktivity především dlouhodobými cizími zdroji. Hlavním zdrojem financování EPH ale zůstávají dlouhodobé půjčky a úvěry.

Těch holding evidoval na konci roku 5,44 miliardy eur. Hlavní část dluhu tvoří emitované dluhopisy (3,1 miliardy eur) a bankovní úvěry (2,4 miliardy eur). Úroveň vlastního kapitálu EPH se však od roku 2012 také zvyšuje.


GRAF: Vývoj výsledků hospodaření EPH
Od roku 2012 do roku 2016, v mil. eur

Zdroj: EPH


EPH v roce 2016 klesly tržby z hlavní činnosti – distribuce plynu a elektřiny – o zhruba 200 milionů eur na 1,7 miliardy eur. Tento pokles ale kompenzoval růst tržeb v segmentu výroby elektřiny a především v segmentu obchodování, kde rostl o necelých 700 milionů eur.

V roce 2016 se také zvýšily náklady na prodej i provozní náklady a provozní výsledek hospodaření tak meziročně klesl o 416 milionů eur, tedy o zhruba 30 procent.

Úplný výsledek hospodaření tak v roce 2016 klesl o 78 milionů eur na 886 milionů.


TABULKA: Finanční analýza EPH

Zdroj: EPH, Comsense


A aby analýza EPH byla úplná, pojďme ještě projít hlavní finanční ukazatele. Za zmínku stojí především zadluženost, která během posledních pěti let výrazně stoupla, nicméně poslední tři roky se drží kolem úrovně 75 procent. To je však důsledek emisních podmínek vydaných dluhopisů.

Mohlo by vás také zajímat

Analýza
0 shares3323 views

Veleúspěšný český start-up Socialbakers. Jak je na tom po finanční stránce?

Martin Sklenský - 22. února 2018

Velmi rychlý růst na úkor hospodářských výsledků. I tak by se dalo charakterizovat hospodaření českého start-upu Socialbakers. Vždyť kumulovaná ztráta za posledních 5 let (do roku 2016) je výrazně nad…

Komentář
73 shares25366 views

Lidl už přidává, ve Škodovce se licituje. Tlak na růst platů v Česku roste. Proč?

Jan Bureš - 22. února 2018

Při pohledu na úřady práce je jasně vidět, že jsme nikdy v historii neměli tolik neobsazených míst. I proto výrazně sílí tlaky na růst mezd. Jak se to projevuje v…

Článek
65 shares6772 views

Šok pro Švýcarsko. Je na šedém seznamu daňových rájů. Co to znamená?

František Novák - 21. února 2018

Švýcarsko bojuje s tím, aby nebylo označováno za daňový ráj. Evropská unie jej považuje za nedostatečně spolupracující zemi. Zatím alpské kantony zařadila na takzvaný šedý seznam států, které musí zapracovat…

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.